O projekcie

Projekt „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności zachodniopomorskich firm”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się 1 listopada 2014 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku. Skierowany jest do pracowników trzech zachodniopomorskich przedsiębiorstw: Ehrle sp. z o.o., Dom Lekarski SA oraz Hotel Lidia sp. z o.o. – zajmujących stanowiska menedżerskie oraz odpowiadających za obsługę klientów. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji miękkich i językowych w efekcie realizowanych certyfikowanych szkoleń i doradztwa wg metodologii DiSC oraz certyfikowanych kursów języka angielskiego i języka rosyjskiego.

Jak pokazują badania, budowanie dobrych relacji z pracownikami przynosi większe korzyści niż inwestycje (np. w marketing), a dobrze zarządzany zespół podnosi efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa aż o 40%.

Podczas przydzielania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań w firmie, menedżer może trafniej tego dokonać, kiedy z nimi współpracuje i dobrze identyfikuje ich potencjały. Metoda DiSC polega na pracy z profilem osobowości, dzięki przeanalizowaniu własnych zachowań i przyporządkowaniu ich do czterech typów zachowań. Poszczególne typy to:

  • D (dominance) – dominacja, typ nastawiony na cel
  • i (influence) – wpływ, typ nastawiony na ludzi
  • S (steadiness) – stabilizacja, typ nastawiony na bezpieczeństwo we współpracy
  • C (conscientiousness) – sumienność, typ nastawiony na dokładność

Poznanie typów zachowań wśród członków personelu umożliwi właściwe dopasowanie ich potencjału i osobowości do wykonywanych zadań, co spowoduje większą efektywność pracy i wzrost motywacji.